שיזוף בשכיבה

מיטת שיזוף ברמה הגבוהה ביותר

.המקנה שיזוף מהנה וצבע עור מדהים

9-14 זמן השהייה במיטת השיזוף בעמידה נע בין

, דקות, תלוי במספר גורמים כמו: צבע עורך

...מספר השיזופים שביצעת , רגישות העור